شب شعری می شود.......

شب
شعری می شود
نسیم ..شعر ی
 بغض شعری می شود همیشه
اشک ها شعری
خنده هایم هم شعر می شوند
عشق کلمه های هر شعری
خواهش بدنم شعری چون شبی بلند
غروب...
برف.....
باران..
نگاه آب شعر میشوند
تا داستان مرا بگویند
واین داستان
شعری می شود و
این شعر داستانی
تا آنرا بر سر هر سر آشفته ای گویند
آوید میر شکرائی ۱۰ شب ۲۴/۱۱/۸۶

/ 0 نظر / 4 بازدید