آگاهی

خواندن روزنامه ها را فراموش نکن

تک تک کلمات سیاه

سطر به سطر کاغذ کاهی

یادت نرود

تماشای خبر همه شبکه ها

از هر زبان و

از هر نگاه

لحظه های "ما" را

به ایشان وام می دهی و

تنها چند روز بعد

از آنچه آنهمه در باره اش می گفتند

آگاه خواهی شد:

نتایج انتخابات و

ادامه محاصره و

حمله ای دیگر

و زندگی تو

از تو می گریزد

زمانی که تو حتی

رفتنش را نگاه نمی کنی

از فاصله بعید بودنت

آوید میرشکرائی هفت و نیم صبح ١٢/١٠/٨٧

/ 1 نظر / 3 بازدید
من

و اين آگاهي گاهي آدم را اسير مي کند اسير فضايي ميان مجاز و حقيقت. به عنوان آدمي که سياست مي خواند گاهي دلم مي خواهد اصلا ندانم در دنيا چه مي گذرد