تنها شعر من

عکسی اگر بگیریم
این لحظه را ثبت می کند آیا؟
نه!
فیلمی بگیریم شاید
لحظه را ثبت کند با حال و هوای آن
نه نه نه........
شعری که می سرایم شاید تنها
بوی نسیمی را بدهد که بر گونه من و
گیسوی تو با هم می وزد
و شب
و صدای موسیقی که ترا می برد
با نگاه دوردست چراغ ها
و حضور ایهام لحظه ها
در آرزوی همراهی آنکه نیست
و
همراهی انکه نمی دانی
تنها شعر من آغشته به شن های ساحل است
و بوی غروب می دهد

یا همین شبی که

در لحظه های ما می وزد

~~~~~~~~~~~~~

هیچ تصویری از

کلماتم گویا تر نیست

کلماتی که

خاطرات شعر گونه

همراهی ماست

آوید میر شکرائی ۲۴/۱۱/۸۶  ۱۰ شب دبی

 

 همراهی ماست

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
سارا ماگو

سلام. سالی پر از پنجره و بوسه و باران و ستاره برایتان آرزومندم.