شعر

شعری از شیمبورسکا می خواندم

در باره آنها که شعر دوست دارند

و این میانه

از بیشتری آنها که شعر دوست ندارند!**

و من

    بعد رنج های این چند روز اخیر

   و مرافعه ها و جدل ها

   بر سر رعایت نکات  علمی و

    چهار چوب شعر و

چگونگی ویرایش و.....

پردازش واژه ها

ناگهان.....

فکر کردم که اصلا یعنی چه که

مفاهیم را

کنایه آمیز بیان کنیم

  خوش آهنگ و

    دل ربا و

هوشمندانه

تا که

                سر هوشمندانه ای

   به آگاهی

بجنبد از دریافت

                    مفاهیم ساده ای

   اسمش را هم بگذاریم

                  شعر.!!!

آوید میرشکرائی    22/1/89   دو عصر    تهران

** شعر بعضی ها شعر را دوست دارند  از دفتر آدمها روی پل

ویسواوا شیمبورسکا

/ 0 نظر / 19 بازدید