تصویر آنسوی پنجره

تصویر آنسوی پنجره که کار من نیست
من تنها دریچه ها را گشوده ام
عبور فصل ها و رنگ ها
باران و آفتاب
عطر به یادماندنی خاک
خود آنجاست
و پشت تک تک پنجره ها
سر هائی و
در همه سر ها
نداهائی
و دست هائی بسیار

قاب پنجره ها را
گرفته تا کنار بزند
بگشاید دریچه های دورتر همسایه های مرا
آوید میرشکرائی ۱۸/۱۲/۸۶ هفت صبح

/ 0 نظر / 5 بازدید