هوای تازه انتظار

انگار که

         باید دوباره...

   بروبم گرد و خاک  گوشه کنار این قصر کوچک خاک آلود را

      بنشیند بر گوشه های غم آلود خالی اش

                        دوباره باز

                            رنگ و بوی...

                                                 انتظار

***************

شاید که اضطراب من

 حسی آمده از خواب آلودگی عمیقی باشد

که آدمی را

از پس زمان دراز گام زدن در صحرا

به خواب می برد و

در عطشی عمیق تر از سراب

                                                 از یاد.

*****************

و قلب این پرنده مغموم

                  اگر که از یاد ببرد

                               آواز انتظار

                          در سینه باز می ماند از خواندن و

                      می رود از جای جای

                       سرزمین خیال عاشقان

 ****************

         باید که

                        برخیزم.

            باید که دوباره بروبم

                  گرد و غبار قصر کوچک خاک آلوده ام را

                    دریچه ها را باز کنم..........

                   آرام آرام

             بیاید  دوباره با شعاع طلائی آفتاب

                                هوای تازه ء انتظار

آوید میرشکرائی  ٢٩/٨/٨٩  چهار عصر تهران

                     

/ 2 نظر / 5 بازدید
ناتمام

بدک نبود این شعر.پست قبل بهتر بود.راستی آوید یعنی چی؟؟؟؟؟

عموخندون

سلام .چقدر انرژی دارید ماشا’اللهکعمو خندون از شما برای سرایش شعر برای کودکان دعوت میکند. شما میتونید.مگه نه؟!