انگیزه سفر

هر لحظه

به نوعی

پشیمانم:

از همین لحظه پیش و

از سال ها پیش ترش.

در جستجوی آنچه نیست و

آنچه تنها در خیال من زیسته  است همیشه.

ناآمدنی را انتظار می کشم

و آغوشم را نثار فردا می کنم

لحظه ها را همه

با انگیزه سفر

تماشا میکنم

آوید میرشکرائی ٨/٧/٨٨ یازده و نیم صبح تهران

/ 0 نظر / 3 بازدید