فراموشی

نمی دانم چرا از یاد میبرم

قصه های دیروز را

وآنچنان فراموش می کنم لحظه های گذشته را

که قصه های امروزم هم

در بی خبری عمیق من می گذرند

من

اما

هر لحظه

آگاهم

به نسیم معطری که

از جان جانم

می گذرد

/ 0 نظر / 3 بازدید