یکی شدن

من تو می شوم

بوی تو را

در پیراهن خود می بویم

و نگاهت را

در چشمانم باز می یابم

تو را در خود جستجو می کنم و

من ام را دوباره باز

در تار و پود لحظه های عاشقی ات

باز می یابم

من از تو شروع می شود و

در تو می ماند و

از تو آغاز می کند هر لحظه هر بامداد را.

***************************

من و تو در هم تنیده

یکی قصه شور انگیزیم

که عطر تو را دارد

همه لحظه های

همه ی

 بودن ام

آوید میرشکرائی ٢ عصر ٩/۵/٨٧

/ 0 نظر / 5 بازدید