تصویر

بهترین لحظه ها را

هیچ دوربینی ثبت نمی کند

و هیچ قلمی نمی تواند آن را بازگوئی

تو هستی و او

ونسیم شبانه و

ماهتاب و

رقص درختان در باد و

خدا....

که از آن دور ها تماشا می کند

و آنقدر در لحظه حرکت هست و دگرگونی که

تنها در درون می وزد و

کتابی...تصویری. ..آهنگی......

هیچ فلمی نمی تواند آنرا

باز گوئی کند.

آوید میرشکرائی١٧/۵/٨٧ کرج  ده و نیم شب

/ 3 نظر / 3 بازدید
نیستی

...و انسان دائما در معرض نسیم خوش هستی است می اید .حس می شود ومی رود.تو با دام قلم ان لحظه را صید می کنی . شعر می شود ...اما "ان" لحظه انگار هیچگاه انگونه که دیده ای صید نمی شود .فقط حس می شود انچه در دام مانده فقط یادی و سو سو ئی از ان است .یدرک و لا یوصف(شاید زیبا ترین پستی است که از وبلاگ شما دیده ام. فلسه عرفان است )

نسیم

هیچ قلمی.... بی نهایت زیبا بود و دلنشین![گل]

محسن فتحی

همه اشعار جدیدتون رو خوندم و لذت بردم. آفرین. (غریب)[گل]