خستگی

او خسته خسته خسته

در تاریک روشن سرد صبحگاه زمستانی

خاموش خاموش خاموش

دیگر صدای التماسم را

حتی به تکان سری پاسخ نمی دهد

در گرگ و میش صبح و

در لحظه های آخر شب

٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬

نگاهی ندارد

صدائی ندارد

سکوت همیشه ات

هزاران هزار فریاد در درون

سکوت همیشه ات

هزاران هزار فریادم را

آوید

/ 3 نظر / 3 بازدید
مهدی

گاهی کنارم می نشينی آرام آرام برايت می گويم و خود را لا به لای کلمات باز می يابم مرا به نام می خوانی و صدايت نوازشم می کند آرام می گيرم دست دراز می کنم تا زندگی را چنگ بزنم فاصله اما زياد است و زندگی از دستانم سُر می خورد باز خالی می مانم و تو تنها نگاهم می کنی. قطره قطره می چکم و در هزارتوی تَرک های بی رحم زمين گم می شوم.

شبنم

سلام وبلاگ جالبي داري