انتظار

اگر که فقط در چشم هایم نگاه کرده بودی

اگر که فقط کف دست هایم را میدیدی

و آن تنفس معطر را

از دهانم

می بو ئیدی

نه اگر که فقط آن خط مبهم لبخند محو را

گوشه لب هایم می دیدی...................

*********

تا کی؟

تا کی؟

تا کی بنشینم به انتظارت؟

تا کی؟

آوید میرشکرائی  ١۴/٨/٨٧  پس از نیمه شب

/ 1 نظر / 20 بازدید
مهدی هومن

لذت بردم استاد شاد و سبز باشيد مثل سيب[گل][گل][گل]