لحظه

می گوید در لحظه باش!

من هر لحظه با توام

با نفس

و احساس آبی آسمان

من با شفافیت آب

و آبی لحظه های حضور با توام.

جریان عمیق عشق

گذشته ام را پیوند کرده تا لحظه حال

و حضور تو

حضور لحظه هایم را در خود

و حضور مرا در لحظه ها

به نور عجیب خود

شعله ور ساخته است

~~~~~~~~~~~~~~

کلامم

سکوت ام

نگاهم

نفس ها

گام های خسته ای

از گذشته

تا کنون

و فراموش کردن اضطرابی از آنچه نیامده است هنوز

طبیعت نگاهم نیز

رنگ لحظه های شفاف عشق توست

آوید میرشکرائی جزیره کیش ۲۷/۱۰/۸۵

/ 0 نظر / 21 بازدید