کدام ذره؟

کدام ذره از وجودم
در سکوتم
فریاد نکرد
دوستت می دارم؟
کدام ذره سکوت مرا نشنید
در قلب مضطرب بی آرامشم؟
نمی توانم دیگر...نمی توانم
فردا بیا
این لحظه را دریاب
حالا بیا.
~~~~~~~~~~
نگاهم کن
این لحظه
اینجا!
هجده سال طولانی را
بی تو
به انتظار تو
ترانه ای نخوانده بود
حالا که می خواندت دوباره
ترانه خوان
چون روز های سال های دور
حالا...........همین حالا
بیا....
آوید میرشکرائی ۳۱/۱/۸۷ ۱۰ شب

/ 1 نظر / 3 بازدید
علی

درد من حصار برکه نيست درد من،زيستن با ماهياني است که فکردريا به ذهنشان خطور نکرده است