برای زیستن یا؟

برای زیستن

یا

برای شعر گفتن؟

برای شعر گفتن

زیستن در سرزمین درد بهتر است؟

جای اندوه های تازه

نگاه های ماتزده و

اندیشه های منجمد

یا

زیستن در سرزمین رنگ و موسیقی؟

شعر را در لحظه دگرگونی می گویند

میان گام های همه ماجرا جوئی؟

لحظه عاشق شدن

شعر می گویند

و تا انتهای سفر

می سرایند آنرا

سفری در زمان

شعر را در هنگامه موسیقی و رنگ

و مستی آرام شراب سرخ

شعر را در اندوه لحظه بدرود می گویند

و نیز

شعر را در لحظه های تنهائی بیداری خلوت شبانه می گویند.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

شعر را در مسیر گونا گونی حرکت

در مسیر سفر می گویند.

آوید میرشکرائی ۲۳/۲/۸۷     نه شب  بارسلون

/ 1 نظر / 4 بازدید
رامین

درود شاید از این چکامه خوشتان بیاید ء نام سرودنده آن را نمیدانم اما از رای من زیباست ايران اگر ايران به جز ويران سرا نيست من اين ويران سرا را دوست دارم اگر تاريخ ما افسـانه رنگ است من اين افســـانه ها را دوست دارم نواي ناي ما گر جانگداز است من اين ناي و نوا را دوست دارم اگر آب و هوايش دلنشين نيست من اين آب و هوا را دوست دارم به شوق خار صحراهاي خشکش من اين فرسوده پا را دوست دارم من اين دلکش زمين را مي پرستم من اين روشن سما را دوست دارم اگر بر من ز ايراني رود زور من اين زور آزما را دوست دارم اگر آلوده دامانيد اگر پــاک من اي مردم شما را دوست دارم تمام عالم از آن شما باد من اين يک تکه جا را دوست دارم