برای آویشن

روز هایم میدوند و
شب ها بیدار
تو نشسته ای
در تک تک نفس ها
وقتی که باز می آید از سینه ام
رنگ چشم های زیبای تو را دارد
می ائی دوباره باز
با همه اشک ها
همه خنده هایم
دوباره که می آید از سینه ام باز
لبخند رویائی توست
در تصویرت نشسته
زیبا ترین چال گونه ها
می ائی دوباره باز از سینه ام
معطر ترین لحظه های عشق
تو هر نفس منی
تک تک نفس هایم
و اینگونه می شود که
می خندم
می رقصم
اشک می ریزم
من طلوع رنگی تر ا
نفس می کشم
زندگی می کنم

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢۸
تگ ها :