پر سش

چه کسی بود

از من پرسید دوباره

آی آوید

چه می کنی؟

چگونه شعر می گوئی؟

چه می نویسی؟

چیست آنکه دوباره ترا می نشاند

بر این حباب سرگردان نامعلوم؟

دوباره باز

بر سرگردانی ابر هایت می برد؟

**************

چه کس بود هان؟

کسی گفت آوید تکرار می کنی

تکرار جسارت و خیانت وخروش وخاموشی

تکرار سوار شدن بر یکی دیگر ارابه مخوف

رفتن دوباره به اوج دوردست ها

پنهان از نگاه آنانکه اینهمه می پرسند از تو

آوید؟!

دوباره باز شعر می گوئی؟

چگونه می نویسی دوباره

چگونه؟

کجا رفتی باز؟

چه کسی ترا خوانده بود؟

چه می دانی؟

***************

آی آی آی

فریاد می کشم

در دلم خنجری فرو رفته از اینهمه حسرت

نگاهم اما

همیشه

همه جا

هر لحظه

پی قلمی است

تا بنویسد و بنویسد

تا ابد.

آوید میرشکرائی ٣ جولای ٢٠٠٨ فرانکفورت

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢٠
تگ ها :