نیایش

چرا وازه های دعا

همیشه اشکی اند؟

خیس خیس؟

چرا هر بار که با تو حرف می زنم

بغض می کنم؟

چرا هر بار که وازه های شفاف دعا را می خواند کسی

هر بار که کسی ترا می خواند

هر بار که کسی ترا صدا می کند

هر لحظه که کسی با تو حرف می زند

حرفم  بغضم کلماتم نگاهم اشکی میشوند؟

خیس خیس؟!

برای این است

که باران

عاشقانه ترین اتفاق طبیعت است

و چهره خیس آسمان

نجوای عاشقانه ای

در ستایش خدا

آوید میرشکرائی ۶ عصر ٢۵/٣/٨٧ تهران

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢۸
تگ ها :