داستان نا منتظر

من

داستانی از پیش نوشته نیستم

که بدانی ام

خود نیز راه از میان تازه ترین کلمات جسته ام

هر بامداد.

**************

من را نه  راهی آشنا

که راه پیچ پیچ سبزی می برد

به عمق این جنگل نامعلوم.

مرا سرزنش نکن

من دست نوشته نه

از پیش نوشته نه

که در راه نوشته ام.

*************

از بستر تنهائی ام

گریخته

لحظه های نامنتظر همیشه ام

به آن داستان طولانی

که مرا از آغاز

تا به انجامی نا منتظر

راه می برد

خود نیز قصه خود را نمی دانم.

آوید میرشکرائی نیمه شب ٩/٣/٨٧ تهران

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٩
تگ ها :