برای زیستن یا؟

برای زیستن

یا

برای شعر گفتن؟

برای شعر گفتن

زیستن در سرزمین درد بهتر است؟

جای اندوه های تازه

نگاه های ماتزده و

اندیشه های منجمد

یا

زیستن در سرزمین رنگ و موسیقی؟

شعر را در لحظه دگرگونی می گویند

میان گام های همه ماجرا جوئی؟

لحظه عاشق شدن

شعر می گویند

و تا انتهای سفر

می سرایند آنرا

سفری در زمان

شعر را در هنگامه موسیقی و رنگ

و مستی آرام شراب سرخ

شعر را در اندوه لحظه بدرود می گویند

و نیز

شعر را در لحظه های تنهائی بیداری خلوت شبانه می گویند.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

شعر را در مسیر گونا گونی حرکت

در مسیر سفر می گویند.

آوید میرشکرائی ۲۳/۲/۸۷     نه شب  بارسلون

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۳:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۳٠
تگ ها :