دفتر خاطرات :امروز دوم فروردین

گفتی این بهترین راه است
بنویس هر روز
پایان هر روز بنویس
از آنچه بر تو گذشته ست آن روز
این بهترین راه است
برای قصه گو ئی

تو این گونه
داستان سرا میشوی.
دفتر را باز میکنم خواب آلود و
دوباره مینویسم
امروز دوم فروردین
درخت ها به یکباره سبز شده اند
ونسیم نوروز
بر جان لحظه های خانه وزیده ست
دیروز باز رفت
بدرودی و بوسه ای بر گونه های من و
رفت باز به راه دور
آنجا که نامش را
بر لحظه های مستقل خانه و پنجره اش
نوشته اند
در کنار دیگری و

در میانه روزگار خویش
بدرودی و
بوسه ای سریع
آغوشی نگاهی به قلب عشق مادری و
دوباره رفت.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
امروز دوم فروردین
آی با توام
بنویس
دفتر خاطراتت چه شد؟
چه بهتر که
هیچکس نگاهت نمی کند
چه خوب که اینجا صدائی نمی آید
هر چه خاموشتر بهتر!
هر چه آفتابی تر
خورشید میخواهد این بار
ببوسد لحظه های برهنه ات را
واین حس ناگفتنی اثر گرمای آفتاب است
بر ذره ذره پوست تنت
رازی میان شکفتن و
خاموشی
بنویس دختر بنویس
بنویس
امروز دوم فروردین
صدای خواب می آید باز
صدای سکوت می آید و من
نعره می کشم باز بر کاغذ سفید
صدای تک تک گذشت ثانیه ها می آید و من
هنوز بیست ساله ام
در آن گوشه های دنج
که مثل قلب هیجان زده ام
می زنند و می زنند ومی زنند و
نجوا می کنند با هزار زبان خاموش
قصه تن مرا
بنویس بنویس
دفتر خاطرات روزانه
ما جرای من و سکوت
ماجرای من و بهار
ماجرای من و تنهائی
رفتن مسافر  دیروزی
گل ها
گل ها
گل ها
بر سر سفره هفت سین
پشت همه  پنجره ها
~~~~~~~~~~~~~
امروز دوم فروردین
گوشه گوشه خانه می درخشد
نور آفتاب تابیده از شیشه ها
بر لحظه های شفاف پرده ها
ماهی ها در تنگ خود می چرخند
سبزه ام زیباست
شمعدانی ها و سینوره ها
در نور آن
زیبا ترین رنگهایشان را قد می کشند
داستان من که گفتنی نیست
تو انگیزش حیات مرا در بهار
با خود
به دور ها
برده ای

 آوید میرشکرائی ۲/۱/۸۷ هفت و نیم صبح
تقدیم به آقای علی دهباشی

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٢
تگ ها :