وسوسه ها

نه تنها با اندوه و
حسرت و
چشم های اشک آلود
شعر های من
بیش از آن
زاده وسوسه هایند و
جسارت ها
نگاه و
دیدن و
لمس و .....
گام هائی هر چند لرزان و
اندکی شاید دیر......
شتابان و
سبک و
شجاع و
جسور
اینجور می شود که
من شعر می گویم وزندگی می کنم
من زندگی را می گویم و
شعر می نویسم هر لحظه تازه هر بامداد
آوید میر شکرائی ۱۸/۱۲/۸۶ هفت صبح تهران   
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۱۸
تگ ها :