دوباره بهار

بوی درخت میدهد هوا
در ردیف دوردست  درختان ایستاده
منظم و برهنه اما
بوی درخت می دهد
تمنای خفته در ریشه ها و
تمنای سال ها خاموش دل من
بوی درخت می آید
در نگاه و پرواز و صدای پرنده ها
بوی درخت می آید از
دل رویائی من و
همه آواز خوانان دشت.
بوی درخت می آید از
نگاه جوان و
نگاه دور
نگاه پیر و
نگاه شفاف جوانه ها
بوی درخت می آید
از تک تک قطره های باران
از لحظه لحظه باد
و بوی درخت می آید
از رویای بهاری نیمه شب ها هم
~~~~~~~~~~~
بوی درخت می آید دوباره باز
از حضور وسوسه ئ آبی زیستن کنار آب
بهار است دوباره
بهار
آوید میرشکرائی ۱۳/۱۲/۸۶ تهران بزرگراه مدرس هفت ونیم صبح   
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۱۳
تگ ها :