نشانه های سحر

روز

آبی کبود

از پس ابر های بی خورشید

از میان پرده ها

کم کم

روشن می کند

خطوط درهم اندام من را

چون جنین

پیچیده در این بستر نا آشنا.

صبح من اما

پیش تر

ساعتی ست آغاز شده

چون هر روز

با زمزمه های دلهره ها و تشویش ها

که می پیچند در سرم.

سرم اینک

هنوز پر همهمه و درهم

با نشانه های سحر

همراه

نمی شود

آوید میرشکرائی  3/9/91

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱٩
تگ ها :