نامش......زندگی

پیچیده تر از آن است.....

         که با قصه ای کوتاه بگویم از آن..

                یا که با داستانی بلند...

                            تنها با داستان بلندی..

                          توصیفش کنم.

               نه در قصه ها می گنجد و

                  نه در رنجنامه ها..

                  در این لحظه های درد بار هم جا نمی شود..

                   که می نویسم و

                                                شعر می خوانمشان

**********

پیچیده  ست

          پیچیده تر از درک من

از درد مداوم سینه ام...

 از رنج بی امان..

***********

ادامه دارد

         ادامه می یابد

            ادامه داشته

         پیش از من

          پس از من........

داستان بی انتهای زندگی

فراسوی درک من.

*****************

من به غریزه می نویسم

این هم

چون غریزه های دیگر......

خوردن و

            خوابیدن و

                      مهر ورزیدن........

می شود درد ناک باشد

     یا که

لذت بخش

 تلخ

    یا که شیرین...

 و مثل آن های دیگر

راز بقای من است

تا هستم

**********

تولدم که از خویش نبود

مرگم نیز...............

من این میانه

 برای زنده ماندن

                              تا آخر

همیشه

می نویسم

                     می نویسم

             می نویسم

تنها لحظه هائی از داستان های پیچیده

                   نامش شعر....

                            نامش زندگی

آوید میرشکرائی  ۶/٣/٩٠ سه صبح

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٦
تگ ها :