تیمار

به کدام یک شما

            فرصت تیمار داده اند؟:

                شستن وزدودن آلودگی ها و

                                           بوسیدن زخم ها

                         که بر جان عزیزانتان نشسته؟

کدام یک مجال ترمیم زخم ها را داشته اید؟

شنیدن رنجنامه های خونبار

       نوازش یک یک شکاف ها

                          بریدگی ها

                        جراحت ها

                           شیار ها....

***********

آی با شما ام شما

رنجنامه ها را بخوانید همه

   یک یک زخم های خون چکان را

                بشوئید و ترمیم کنید.

                          فرصت تیمار عشق را

                                  دریابید

                                   پیش از مرگ آن

آوید میرشکرائی ٧/١/٩٠ دو صبح خانه دریا

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
تگ ها :