جانی

اینهمه سال

                           اینهمه لحظه های خالی

                که پر کرده خاطر و خاطره رنجدیده مرا

                           از لحظه های همجواری ما

                     بی نگاهی و کلامی و نوازشی

                    حتی بی حرارت مهری

                          لبریز کرده ای

                    اینهمه    ......سال

               خاطرات دردناک همجواری بی حضور

           رنجنامه  حضوری بی گرما

           و تاریکی همه چراغ های رابطه

                        و من....

  زندانی لحظه های خالی  این ارتباط شوم

               حبس ابد

                             انفرادی

                 بی عفو

                 بی کلام

        بی دادگاه و حکم و محاکمه.

****************

              مجرم:

           زنی زنده

                     جنایت:

            تولد

                   زیستنی شوریده

                 حضور رنگارنگ بی دلیل

                      در لحظه لحظه های زندگی

                         حکم:

                                      حبس ابد!

                         دیوار چهار گوش دور تا دور

                          سلول انفرادی

                       با حضور بی حضور تو

                          و در های باز رو به

                                  آسمان

آویدمیرشکرائی ۵/١/٩٠  خانه دریا

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٦
تگ ها :