بی انجام

نقش تار کلام تلخ ات

   بر پوست شبم مانده ست

      لکه ای تیره

که به قلب لحظه هایم نفوذ کرده

           همان  :   اما...... که گفتی 

            همان : آه ه ه  ...که کشیدی

         سری که تکان دادی....

      و هر بار که

             دوام شادی ام 

             زیاد می شود....

 خود را می رساند به آن سطر آخر شعرم

درست پیش از نقطه شومی که

         پایان را

                  گواهی می کند

          و با  چند کلام و نقطه مبهم

                از لاجرم بودن پیش گوئی ها و

              سر تکان دادن ها و

               کلام های تلخ می گوید

   **********

من اما.....همه وجودم از جنس لبخند بود

من اما.....شادی آرامشی را تجربه می کردم

من اما..... امیدوار همه لحظه ها بودم

من اما  .... از ته سینه می خندیدم و

          اشک می ریختم از شادی...

**********

نقش کلام تلخ ات

بر سرنوشت دردناک انجام

حک شده است

آوید میرشکرائی  ١٨/١١/٨٩ تهران سه عصر

                           

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
تگ ها :