تسلیم

خدا می داند

 دیگر تسلیم ام

پیچیدگی ها را همه دوره کرده ام

                      و برگزیده ترین را

                               پیچیدم به پیکر ذهن پیچ خورده ام

               و آنقدر

                   گره خورده ام در هم

                   که تنها....

                دست معجزه ای مگر باز کند گره کورم را

                            و ساده...........

                     مثل یک طناب

                 آرام بگیرم بر بستر آرام یک زمین گندیده بویناک

              و آنجا...........

           خاموش بمانم

            ***********

 تسلیمم من

                تسلیم

                              تسلیم

                              نمی خواهم

                                نمی دانم

                            دیگر نمی گویم

آوید میرشکرائی  ٢/٨/٨٩  یک صبح

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۱
تگ ها :