هوای تازه انتظار

انگار که

         باید دوباره...

   بروبم گرد و خاک  گوشه کنار این قصر کوچک خاک آلود را

      بنشیند بر گوشه های غم آلود خالی اش

                        دوباره باز

                            رنگ و بوی...

                                                 انتظار

***************

شاید که اضطراب من

 حسی آمده از خواب آلودگی عمیقی باشد

که آدمی را

از پس زمان دراز گام زدن در صحرا

به خواب می برد و

در عطشی عمیق تر از سراب

                                                 از یاد.

*****************

و قلب این پرنده مغموم

                  اگر که از یاد ببرد

                               آواز انتظار

                          در سینه باز می ماند از خواندن و

                      می رود از جای جای

                       سرزمین خیال عاشقان

 ****************

         باید که

                        برخیزم.

            باید که دوباره بروبم

                  گرد و غبار قصر کوچک خاک آلوده ام را

                    دریچه ها را باز کنم..........

                   آرام آرام

             بیاید  دوباره با شعاع طلائی آفتاب

                                هوای تازه ء انتظار

آوید میرشکرائی  ٢٩/٨/٨٩  چهار عصر تهران

                     

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٩
تگ ها :