راز سکوت جهان

یعنی از میان شما

اینهمه مخلوقات خدا

هر یکی پدیده ای

اشرف و یگانه و خلاق وبی بدیل

یکی نیست

کلید این قفل را

یا چه می دانم

رمز این صندوقچه بسته را

داشته باشد؟

شما که حتی راز و رمز بهار را

دلیل عاشقی را

انگیزه باران را

هجوم طوفان و

حتی..

ریزش اشک ها را

رمز گشائی نموده اید و

حتی از راز سکوت جهان

اینگونه بی رحم و ددمنش

آگاهید؟!

****************

اینک شما شما

همه کارت های سوخته را

بازی کنید و

همه خانه های خالی را

پر کنید.

شما نگاه ها را

لبخند ها را

نوازش ها را

رنجنامه ها را

بردارید و به دور ها ببرید

شما حضور را

از همان آن خلقت

بردارید و ببرید

به بیکران لایه های لجن

*****************

من این میانه

می مانم با آسمان

حتی در رگبار اشکبارش و

من یک نفر نیستم

دوستانی دارم بیشمار

همه در قلب من اند و

همه عاشق اند

پرواز و

پریدن و

پرنده ها را

آوید میرشکرائی  ٢٧/١٢/٨٨ یک بعد از ظهر

 

 

 

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
تگ ها :