تردید

همه در کشاکش آنکه

بمانم یا بروم

هرگز اما

به استواری تردید نبودم

از گامی که

پیش از آن بر زمین نهاده ام

پیش از آن که حتی

طرح سئوالی بنشیند

در آزردگی های بی انجامم

آوید میرشکرائی ١۶/١٢/٨٧

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
تگ ها :