بيان درد

من

بیان آبی دردم

تمام عمر

دهان گشوده ای

که آواز بر لب نیامده ای

که شور بی نهایتی

بر هیچ ساحل شنی

آرامش

نیافته ای

نگاهی و

صدائی و

شعری و

فریادی و

شوری و

شعله ور

همیشه

خاموشی

آوید ۶/۹/۸۴ نیمه شب

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٧/٢٠
تگ ها :