راه های ناشناس

نام ها را به خاطر نمی سپارم و

با این همه

در راه های ناشناس

با گام هائی مطمئن می روم

می روم تا آنچه می دانم

و تنها نام خود را می دانم

که کجا آرام می گیرد

و چگونه  می اندیشد

*****************

من در راه های ناشناس

با گام هائی آشنا می روم

به روزگاری تازه

از لحظه های در راه

و میانسالی ام به من

حسی از اعتماد داده است

به او که مرا آفریده

که خود آشناست با گام هایم

و می برد مرا

به لحظه های دلپذیر نا شناس

آوید میرشکرائی مونیخ ٣١ آوت ٢٠٠٨ یازده صبح

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱٦
تگ ها :