من شعر میگویم یک کتاب چاپ کرده ام عنوان آن:راستی هیچ شده است شبی تو نیز مثل من...این کتاب در شهر کتاب نیاوران موجود است.کتاب دوم من در مراحل چاپ است.گرچه از سیزده سالگی شعر می گویم ولی همین سه چهار سال پیش تصمیم گرفتم که آنها را چاپ کنم.شعر هایم فقط احساسی هستند.منظورم شعر عاشقانه نیست لزوما.متائسفانه تایپ فارسی اصلا بلد نیستم که میخواهم سعی کنم و این نقص بزرگ را بر طرف کنم.به پیشنهاد یک دوست خوب که میگوید در صورت یاد داشت آنها در وبلاگ آدمهای بیشتری آنها را میخوانند تصمیم گرفتم برخی از تازه هایم را در وبلاگ شخصی ام بنویسم.چون هنوز شیوه تایپ شعر را نمیدانم با کمک دوستانم و پس از آموختن روش آن اینکار را خواهم کرد. به قول دوست شاعری این آرزوی همه ماست از کودکی که کسی پیدایمان کند       آوید   
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ٢:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٧/۱۱
تگ ها :