نمی روم

من به جای تو..

همه شادی هایم را

             با قلم شریک می شوم و

             به سپیدی کاغذ می گویم:

             توصیف بی بدیل

                       سفر چشمانم را

                            در منظر روبرو.

**********

نگاه کن

           آنجا

        یک فانوس دریائی هست

سینه کش آفتاب میان روز

            نشسته اند

           همه مرغان دریائی

                               بر کناره های آن.

**********

کنار همه آبراه ها

          بندرها...

رویای فرار هست و آزادی..

کناره همه بندر ها را می روم

سوار بر کشتی

در میانه آبی ترین آبها

و از لذت وسوسه فرار...

تمام تنم خار خار می شود و

از کنارت

نمی روم

تمام وجودم از خواهش می لرزد و

نمی روم

٢٣/۴/٢٠١١   دو عصر استانبول

 

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱٧
تگ ها :

نامش......زندگی

پیچیده تر از آن است.....

         که با قصه ای کوتاه بگویم از آن..

                یا که با داستانی بلند...

                            تنها با داستان بلندی..

                          توصیفش کنم.

               نه در قصه ها می گنجد و

                  نه در رنجنامه ها..

                  در این لحظه های درد بار هم جا نمی شود..

                   که می نویسم و

                                                شعر می خوانمشان

**********

پیچیده  ست

          پیچیده تر از درک من

از درد مداوم سینه ام...

 از رنج بی امان..

***********

ادامه دارد

         ادامه می یابد

            ادامه داشته

         پیش از من

          پس از من........

داستان بی انتهای زندگی

فراسوی درک من.

*****************

من به غریزه می نویسم

این هم

چون غریزه های دیگر......

خوردن و

            خوابیدن و

                      مهر ورزیدن........

می شود درد ناک باشد

     یا که

لذت بخش

 تلخ

    یا که شیرین...

 و مثل آن های دیگر

راز بقای من است

تا هستم

**********

تولدم که از خویش نبود

مرگم نیز...............

من این میانه

 برای زنده ماندن

                              تا آخر

همیشه

می نویسم

                     می نویسم

             می نویسم

تنها لحظه هائی از داستان های پیچیده

                   نامش شعر....

                            نامش زندگی

آوید میرشکرائی  ۶/٣/٩٠ سه صبح

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٦
تگ ها :