هوای تازه انتظار

انگار که

         باید دوباره...

   بروبم گرد و خاک  گوشه کنار این قصر کوچک خاک آلود را

      بنشیند بر گوشه های غم آلود خالی اش

                        دوباره باز

                            رنگ و بوی...

                                                 انتظار

***************

شاید که اضطراب من

 حسی آمده از خواب آلودگی عمیقی باشد

که آدمی را

از پس زمان دراز گام زدن در صحرا

به خواب می برد و

در عطشی عمیق تر از سراب

                                                 از یاد.

*****************

و قلب این پرنده مغموم

                  اگر که از یاد ببرد

                               آواز انتظار

                          در سینه باز می ماند از خواندن و

                      می رود از جای جای

                       سرزمین خیال عاشقان

 ****************

         باید که

                        برخیزم.

            باید که دوباره بروبم

                  گرد و غبار قصر کوچک خاک آلوده ام را

                    دریچه ها را باز کنم..........

                   آرام آرام

             بیاید  دوباره با شعاع طلائی آفتاب

                                هوای تازه ء انتظار

آوید میرشکرائی  ٢٩/٨/٨٩  چهار عصر تهران

                     

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٩
تگ ها :

باز آ

هر چه گم شود...

                  ازآن من است

یا دست کم..........

         بوده زمانی.

هر چه پیدا شود

           مال من است

همه چیز پرواز می کند و

               از دست میرود و

                       ناپدید میشود..

هر چند که

دوباره باز می یابم همه را.

*****************

حتی بهار رفته ام

               گاه می آید سراغم با نوازشی و

                           دوباره

          جوانه می زنم

 در گرمای دست های بزرگ مهربانش.

********************

باز آ

               بهار رفته ام

                                   باز آ

***************

هر بار که گم می کنم ترا

        آشفته و غمگین و سرآسیمه می شوم

                 و زندگی ام

چنان می دود در سراشیبی دلتنگی

                   که می ترسم سقوط کند

                      در پرتگاه تیره اشک هایم...

                       باز  آ

                                      بهار عاشقی ام...

                                                     باز.....آ

آوید میرشکرائی  ١٨/٨/٨٩  تهران سه ونیم بعد از ظهر

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۸:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٩
تگ ها :